Halvmila

Distanse

5 km

Starttid

12.15

Påmelding

Pris før 1. mars

kr 200,–

Pris før 1. Mai

kr 250,–

Pris før start

kr 300,–

Alder

fra 7 år

Løype

Løypebeskrivelse

Start på torvet i Farsund sentrum og løp i retning mot rundkjøringen. Hold til venstre i rundkjøringen, løp opp bakken og ta til høyre inn på Brogaten. Til venstre inn på Storgaten, og første til venstre ned Torvgaten. Ta til høyre nederst i Torvgaten og første til høyre igjen opp Kirkegaten. Til høyre inn Sundeveien og til høyre igjen ned Løkkeveien som går over til Fossjordet. Til venstre opp Sundeveien etter Musikkens Hus mot Rutebilstasjonen. Ta til høyre på Lundeveien ned Fjellestadbakken og inn på gang- og sykkelvei. Etter undergangen følg gang- og sykkelvei til venstre som går over til Lauervik Terasse. Løp på fortau langs Lauervik Terasse som følges til Skipperveien og videre på Havnegaten. Følg gang- og sykkelsti i Havnegata, løp inn på Strandgaten og til torvet. Hurra du er i mål!

Meld deg på her