Helmaraton tidligstart

Distanse

42 km

Starttid

09.00

Påmelding

Pris før 1. mars

kr 350,–

Pris før 1. Mai

kr 450,–

Pris før start

kr 600,–

Alder

fra 18 år

Løype

Løypebeskrivelse

Løypetraseen for maraton er lagt slik at den best mulig utnytter det flate og enestående kultur- og naturlandskapet på Lista. Godt over 1/3 av traseen går på grusvei langs idylliske vann og gjennom kulturlandskap. I underkant av 2/3 følger asfaltvei forbi unik bebyggelse og med storslått utsikt til storhavet. Hele den 42 195 meter lange traseen er relativt flat med kun små høydeforskjeller.

For høyde profil trykk «fjell symbol» nede til venstre på kartet.

NB! Løypen er endret på tre plasser. Starten er lagt slik at løperne får ca. 2,1 km i byen før de begynner oppstigning fra torget (bruk peker i høydeprofil for å se ruten). Strekningen Stave – Lista fyr er lagt om, samme for strekningen Travbane-Hanangervannet (Kviljo). Løypen er kontrollmålt og godkjent, og rett over minstemål på 42 195 (distanse i kart er omtrentlig).

S

Start på torvet i Farsund og løp mot rundkjøringen. Løp rett gjennom rundkjøringen og rundt Amfi senter, tilbake gjennom rundkjøringen, over torvet og deretter rett frem Strandgaten og ut til Sjømannshjemmet hvor man runder oppsatt merkekjegle og løper tilbake mot torget, over startstrek og rundt merkekjegle, tilbake og opp Kirkegaten til høyre. Til høyre inn Sundeveien og til høyre igjen ned Løkkeveien som går over til Fossjordet. Til høyre inn Sundeveien. Deretter til høyre ved Frelsesarmeen og fortsett videre på høyre side langs Mosvoldtjernet. Følg grusvei til venstre noen meter og deretter første til høyre på sti som fører ned Øygardsveien. Løp ned Øygardsveien, kryss Listerveien og ta ned til høyre mot Kjørrefjorden. Følg veien langs fjorden og hold til høyre på sti som fører til Øyvollveien. Ta til høyre på Øyvollveien, følg veien et stykke og løp over Øyvollbrua, ned bakken og til venstre på grusvei mot Helvik (Fv679*). Fortsett på Helvikveien en godt stykke og ta deretter til høyre på Omlandsveien langs Prestvatnet. Følg Omlandveien videre til venstre (i krysset ved Gullsmedbakkveien). Ta til høyre på Museumsveien og følg denne langs Brastadvatnet. Løp rett frem i enden av Museumsveien inn på tursti som går over i grusvei. Følg grusvei til venstre og ta til venstre igjen på Fv661. Ta til høyre på Mabergveien. Følg Mabergveien og fortsett inn på gang- og sykkelsti langs Oreveien. Forsett på gang- og sykkelsti langs Fv652/654. Fortsett på Fv654 ett godt stykke som løpes på venstre side av veien. Ta til venstre på Nordbygdveien (Fv675). Løp gjennom Vere ned til  Stave. I Stavesvingen løpes det rett frem mot Verevågen. Ta til venstre inn på Kyststien og følg denne frem til grusvei hvor man tar til venstre. Følg grusveien og fortsett helt frem til p-plass ved Lista fyr. Løp videre inn på Fyrveien som løpes på høyre side. Ta til høyre inn på Strandveien, til venstre på Havneveien og til høyre på Postveien (Fv43). Ta til høyre inn på Tuneveien og deretter første til høyre igjen. Følg veien rundt svingen, løp rett frem og ta tredje vei til venstre. Løp deretter til høyre inn på Tjørveveien som følges helt frem til Postveien/Fv43. Ta til høyre på Fv43 og løp denne på høyre side av veien i nærmere 3 km, deretter til høyre på grusvei mot Nesheim og til travbanen. Ta til venstre ved enden av travbanen og følg Kviljoveien ut til Søndre vei og kryss denne. Ta til høyre på Søndre vei  og løp  på venstre side ca. 200m og til venstre inn på Kallshaugveien. Denne følges frem til Hanangerveien hvor man løper rett frem inn på gammel grusvei (vei 19*). Følg grusvei helt til enden, kryss Søndre vei (Fv651) og ta inn til venstre på traktorvei (vei 18*). Følg denne til enden og ta til høyre på Haugestrandveien. Ta til venstre på traktorvei som går forbi Kongsgården og inn på Kongeveien som er gruset. I enden av Kongeveien kryss Loshavnveien og følg gang- og sykkelsti langs Lundeveien. Følg deretter gang- og sykkelvei til høyre som går over til Lauervik Terasse. Løp på fortau langs Lauervik Terasse som følges til Skipperveien og videre på Havnegaten. Følg gang- og sykkelsti i Havnegata, løp inn på Strandgaten og til torvet.

Hurra du er i mål!

*Veinummer er hentet fra Gule Sider sine kartsider.

Meld deg på her